BINAS TABELLENBOEK PDF

adminComment(0)
    Contents:

I'd like to recommend the place where everyone could probably find binas tabellenboek pdf to jpg, but probably, you would need to register there. Top. BINAS-tabellenboek 1 Inhoud Algemeen 1 Veel gebruikte waarden 2 Omrekenregels 3 Vermenigvuldigingsfa This file you can free. Shop our inventory for Binas English edition (Binas: handbook for the natural sciences and mathematics) by G. Verkerk general science, Tabellen, reference .


Binas Tabellenboek Pdf

Author:SOCORRO SPORICH
Language:English, French, Portuguese
Country:Nepal
Genre:Children & Youth
Pages:354
Published (Last):24.02.2016
ISBN:684-9-68301-610-5
ePub File Size:26.86 MB
PDF File Size:18.65 MB
Distribution:Free* [*Registration needed]
Downloads:43388
Uploaded by: ELLYN

Binas English edition: handbook for physics, chemistry, biology and mathematics .. [Wesley R Browne;] Genre/Form: Tabellen (vorm) Leermiddelen (vorm). BINAS 5E EDITIE DOWNLOAD - Top Pdf. Er is een aantal tabellen uit de BINAS voor havo/vwo – 6e editie met ISBN Binas 5e druk Tabel Aire acondicionado en ambas cabinas, de serie. Limitaciones del TABELLEN · TABLEAU SYNOPTIQUE DES ABAQUES STANDARD · VISIONE D'INSIEME.

Beide notaties zijn gelijkwaardig. Door de proef snel uit te voeren, hoop je dat er geen warmte ontsnapt. De temperatuur van het water loopt op en daalt daarna langzaam. De massa van het blokje is 60 g en de massa van het water 70 g.

Door de grote soortelijke warmte van water telt dit tweede effect veel zwaarder.

Zie p. De temperatuur van het water zal stijgen door de arbeid die op het water wordt verricht. Na afloop voelt de motor van de staafmixer flink warm aan.

Other books: HER DARK ANGEL PDF

Het afgenomen elektrische vermogen wordt dus zeker niet alleen gebruikt om het water te verwarmen. De proeven van Joule De bierbrouwer Joule deed in de 19e eeuw veel proeven om te bewijzen dat je met het verrichten van arbeid stoffen kunt verwarmen.

Een moderne variant daarvan staat in de volgende proef. Daarin verwarmen we water door een staafmixer arbeid te laten verrichten. Je kunt ook een grafiek van de temperatuur tegen de tijd maken. Die grafiek is krom want hoe hoger de temperatuur wordt, hoe meer energie er weglekt. Bij die temperatuur is er immers geen lek! Controleer deze waarde met een vermogensmeter die je in het stopcontact steekt en waarop je de staafmixer aansluit. De wanden bestaan uit een 1,0 m dikke laag sneeuw.

Waarom moeten schipbreukelingen dicht op elkaar kruipen in een reddingsboot? Zo ging Leucippus v. Wij kennen die nu als atomen. Onvernietigbaar zijn ze echter niet, want ze bestaan uit een kern met daaromheen elektronen en ook de kernen zijn opgebouwd uit nog kleinere deeltjes. Atomen kunnen samengesteld worden tot moleculen.

Molecuulmodel Smelten en verdampen Black maakte in de 18e eeuw scherp verschil tussen warmte en temperatuur en hij voerde naast het begrip soortelijke warmte de smeltwarmte en de verdampingswarmte in. Als je aan ijs warmte toevoert en daarbij de temperatuur T meet, zie je de temperatuur twee keer een tijd niet veranderen. Het molecuulmodel heeft deze uitgangspunten: 1 Alle moleculen van een zuivere stof zijn opgebouwd uit dezelfde atomen.

Met dit model kunnen we veel verschijnselen uit dit hoofdstuk verklaren. Eigenschap 4 ben je al op p. Fase en faseverandering De eigenschappen 2 en 3 spelen een rol bij de zogenaamde faseveranderingen.

De faseveranderingen langs de gekleurde pijlen kosten energie; bij veranderingen in de andere richtingen komt evenveel energie vrij. Celsius gebruikte die temperaturen van water om zijn thermometer te ijken.

De temperatuur van smeltend ijs noemde hij graden en die van kokend water 0 graden. Een stof verdampt bij iedere temperatuur aan zijn oppervlak. Maar als het kookpunt bereikt is, zie je de dampbellen overal in de vloeistof ontstaan.

In de winter zul je wel eens gemerkt hebben dat ijs op de straten verdwijnt zonder dat je smeltwater gezien hebt. Het vaste ijs is dan meteen in dampvorm overgegaan; dat heet sublimeren. IJs in de kast is verdampt en die damp is daarna gecondenseerd tot mistdruppeltjes. Watermoleculen H2O vormen een dipool. De atomen zuurstof hebben de elektronen van de twee atomen waterstof een beetje scheef naar zich toe getrokken, waardoor de moleculen een positieve en een negatieve kant krijgen.

Stevin 2016 - havo - 11 Stoffen en materialen

Smelten en stollen Nie tv oo r In een vaste stof worden polaire moleculen en ionen door elektrische krachten op hun plaats gehouden in kristalroosters. Niet-polaire moleculen houden elkaar in een kristalrooster vast via zogenaamde vanderwaalskrachten. Deze energie wordt ook wel vanderwaalsenergie genoemd. De warmte die voor het smelten nodig is, heet smeltwarmte. Tijdens het stollen van een gesmolten stof komt de smeltwarmte weer vrij. Een fysiotherapeut bijvoorbeeld maakt daar gebruik van door gesmolten paraffine op een pijnlijke plek te leggen, zodat het lichaam daar verwarmd wordt.

Binas English edition : handbook for physics, chemistry, biology and mathematics.

Vrijwel alle andere stoffen krimpen bij afkoeling omdat de moleculen dan niet meer zo heftig bewegen en minder ruimte innemen. Water heeft bij bevriezen een vreemde eigenschap: het zet uit. Waterleidingen kunnen in de winter stuk gaan doordat het uitzettende water hen laat barsten. Leg maar eens een fles met water en een schroefdop een nacht in het vriesvak van de koelkast. Als je na het sporten sterk bezweet bent, kun je snel afkoelen doordat het zweet verdampt. De warmte die daar voor nodig is, wordt onttrokken aan je huid.

Omgekeerd komt energie vrij bij condenseren van damp. In de bergen smelt sneeuw eerder bij bewolking en mist dan bij zonnig weer. Waterdamp die condenseert, levert dan de smeltwarmte van de sneeuw.

Tijdens verdampen neemt de vanderwaalsenergie van de moleculen toe. Je kunt dat vergelijken met een steen die loskomt van de aarde: als de steen omhoog gaat, neemt zijn zwaarte-energie toe; als twee moleculen uit elkaar gaan, neemt hun vanderwaalsenergie toe.

Warmte toevoeren en molecuulmodel We gaan na wat er volgens het molecuulmodel gebeurt als we een pan met ijs op het vuur zetten.

De deeltjes in een vlam hoge temperatuur hebben veel kinetische energie en die staan ze door botsingen af aan de moleculen van de pan lagere temperatuur.

Tijdens het smelten verandert de temperatuur dus niet. De temperatuur neemt dan toe. De kinetische energie neemt niet toe en de temperatuur dus ook niet. Na enige tijd springt de kurk eraf. Je kunt het buisje ook afsluiten met een ballon. Atomaire massa-eenheid, u De remmen worden dan soms zo heet dat de vlammen eraf slaan zie pijl. Please read all instructions carefully before operation, to ensure your complete understanding and to obtain the best possible performance from the unit.

Find a copy in the library

Lost or accidently misplaced your instruction manual? No problem. Here you can quickly and easily download the manual in PDF format. You just need to enter the model number of your device, you will find the number on the nameplate. To download General spares or accessories, please contact the company via their website or visit an authorised retailer.

Sonographic diagnosis of unsuspected gallbladder cancer: Unable to process the form. Preoperatory sonography efficiency in paediatric patients with cholelithiasis undergoing laparoscopic cholecystectomy. Pitfalls and differential diagnosis in biliary sonography.

Case 3 Case 3. There is a female predilection M: Ultrasonographic evaluation of the gallbladder: About Blog Go vesicilar. Best cases of the AFIP: It may be found more often in chronically inflamed gallbladders which are at higher risk for carcinomabut it is not a premalignant lesion in itself 5. Cases and figures Imaging differential diagnosis.

MRCP is also able to detect:.

How to cite this article. Articles Cases Courses Quiz. Historically, oral cholecystograms were performed; however, due to low sensitivity and a high rate of contrast hypersensitivity, they have now been largely replaced by MRCP which does not rely on contrast opacification of the gallbladder lumen.Proef 1 In het rond Slinger een kurk m boven je hoofd rond aan een draad.

De zon nu stond stil in het midden des hemels, en haastte zich niet onder te gaan omtrent een volkomen dag. Je lichaamsoppervlak is 1,5 m2. Bereken d van dit sterrenstelsel. Als de temperatuur op een bepaalde plek in het metaal wordt verhoogd, gaan de atomen daar heftiger en sneller trillen. Other interesting:.